torsdag 15. januar 2015

Foreløpig fullt

Vi har nå nådd det vi i første omgang har som tak for treffet. Vi oppretter imidlertid venteliste, og holder oversikt over i hvilken rekkefølge påmeldingene kommer inn. Dersom det skulle la seg gjøre å heve taket eller at folk faller i fra (for eksempel ved å ikke ha betalt innen fristen), så vil konktakte folk på ventelista fortløpende og tilby dem plass.

Det betyr at man gjerne må fortsette å melde seg på, men man vil nå altså i første omgang settes på venteliste. Da det også er en kabal som skal legges med ressurspersoner/aktiviteter, oppfordrer vi også til å melde ifra dersom man ønsker å bidra.

PS. Viktig beskjed til alle som har og tenker å melde seg på.
Man skal melde seg på aktivitetene også, når man melder seg på treffet. Disse danner grunnlaget når kabalen ressurspersoner/aktiviteter legges. 

Det betyr i klartekst: om du ikke melder deg på aktiviteter nå, så kan du heller ikke regne med å få være med på noen.

torsdag 8. januar 2015

Presisering

Presisering angående nivåkrav for påmeldelse til aktiviteter

Vi har fått spørsmål om kompetansekravene til aktivitetene er et grunnlag for selvvurdering eller krav om gjennomførte kurs, og om man må ha papirer på de forskjellige for å melde seg på. Svaret er begge deler.

Vinterpadling gir ekstra utfordringer, derfor stiller vi enkle krav som må dokumenteres - da vi som arrangør ikke har forutsetninger for å kunne vurdere dette. Dette av åpenbare sikkerhetsmessige årsaker og HMS-dokumentasjon, som bl.a. forsikringen vil kreve dersom noe skulle gå galt.

Minstekravet for å få delta på treffet er altså bare at man har våttkort med grunnkursoblat. Slik vet vi at du enten har gått et NPF grunnkurs og har vært gjennom innholdet der, eller du har padleerfaring nok til at en veileder hav har gått god for deg.

Til de mest krevende aktivitetene krever vi at folk ikke bare har kurs - men at de også vurderer om de faktisk har lært seg de tingene som ble gjennomgått på kurset. Dette overlater vi altså til deltakerne selv, og stoler på at folk gjør en ærlig vurdering, i likhet med om man har vinterpadleerfaring nok til å være med på de aktivitetene der dette er påkrevd.

I år har vi også valgt å ha noen ekstra aktiviteter for våre ressurspersoner når de ikke selv "er på jobb". Disse skal det altså være enda litt høyere nivå på. Så har vi som en liten ekstraservice til deltakerne valgt å åpne de fleste av disse (unntatt er redningsøvelsen), til de som kan dokumentere kurs også på dette nivået.

Skulle noen mene at de er på et høyere nivå enn de kan dokumentere med oblater, er altså løsningen å ta kontakt med en veileder hav som kan gå god for dette.

- Kjenner du ingen som kan gå god for deg, så ber vi om forståelse for at ikke vi heller kan det.

fredag 14. november 2014

Vinterpadletreff 2015 - Lofoten

Vinterpadletreffet 2014, Hamarøy
Foto: Padlemia
Vinterpadletreffet 2015 blir i Ørsvågvær 13.–15. mars. Ørsvågvær ligge like utenfor Kabelvåg i Lofoten, og vi skal holde til på Ørsvågvær Camping.

Program og informasjon om treffet er nå lagt ut.
Påmeldingen åpnes i løpet av torsdag 8. januar.

Vi gjør spesielt oppmerksom på et par ting: 

1. Når man melder seg på treffet, må man samtidig melde seg på de forskjellige aktivitetene, i eget skjema. Så det kan være lurt å bruke tiden fram til da godt, og finn ut hva du ønsker å være med på, slik at du kan melde deg på straks påmeldingen åpner.

2. Du må før påmelding sørge for å lese all informasjonen vi har lagt ut.

3. De som vil bestille mat gjør dette i eget skjema, med egen frist for bestilling/betaling.

Kontaktinfo til treffet er vinterpadletreff@gmail.com.